Οδηγίες συσκευασίας

Φροντίστε το μέγεθος της συσκευασίας να είναι ανάλογο με το περιεχόμενο της για να αποφευχθούν τυχόν φθορές και επιπλέον χρεώσεις
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευασία που θα χρησιμοποιήσετε διασφαλίζει την ακεραιότητά του .
Χρησιμοποιείστε ειδικά υλικά για την αποφυγή κραδασμών, προκειμένου να μην κινείται το περιεχόμενο της αποστολής σας. Τα εύθραυστα είδη είναι απαραίτητο να τοποθετούνται στο μέσο της συσκευασίας και να μην έρχονται σε επαφή με τις πλευρές της.
Οι ετικέτες Εύθραυστο και Προσοχή εξυπηρετούν μόνο πληροφοριακούς σκοπούς.
Χρησιμοποιείστε ταινίες συσκευασίας γα να σφραγιστεί η αποστολή. Να θυμάστε ότι οποιαδήποτε αποστολή είναι πιθανόν να ανοιχτεί για έλεγχο από τις αρχές, για το λόγο αυτό μην τοποθετείτε υπερβολική ποσότητα ταινίας γύρω από την συσκευασία της.
Φροντίστε τα υγρά να είναι σε δοχεία που δεν παρουσιάζουν διαρροές και σφραγισμένα σε πλαστική σακούλα.
Τυλίξτε τα μικρά είδη με χαρτί.
Σας αναφέρουμε ότι η GRCS courier δε φέρει ευθύνη για τη μη σωστή συσκευασίας των δεμάτων σας. Ο πελάτης είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει ότι η συσκευασία του είναι κατάλληλη για την διεκπεραίωση της αποστολής.