Υπηρεσίες προς Δικηγορικά και Συμβολαιογραφικά γραφεία

Στην GRCS courier διαθέτουμε εξειδίκευμένο προσωπικό για τον συγκεκριμένο κλάδο και σας παρέχουμε καινοτόμες υπηρεσίες γνωρίζοντας πολύ καλά τις ανάγκες σας.Πάντα με εχεμύθεια και συνέπεια μπορούμε να αναλάβουμε την κατάθεση εγγράφων σε οργανισμούς , τράπεζες  ή την παραλαβή προτωκόλου ,παράδοση εγγράφων με ταχύτητα και συνέπεια με δυνατότητα προκαθορισμένης ώρας.